• Σχολές Οδηγών - Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

  Online Εξέταση για όλες τις κατηγορίες οχημάτων!

  Test Drive OnLine

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολές Οδηγών - Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Κεντρικό: Μεγάλου Αλεξάνδρου 106, , Αγία Βαρβάρα| Υποκαταστηματα: Πλάτωνος 81-83, Κολωνός | Τζων Κέννεντυ 145, Περιστέρι
Τηλέφωνο 210 54.48.848, 210 51.55.297, 216 80.03.232
Κινητό τηλέφωνο 6944 72.05.72

%73%78%6F%6C%68%6F%64%68%67%6F%6E%6B%6F%6E%67%40%79%61%68%6F%6F%2E%67%72

Στην αρχή

Διπλώματα

Σχολές Οδηγών - Κωνσταντόπουλος Γεώργιος στην Αγία Βαρβάρα


Στη σχολή οδηγών του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, με έδρα την Αγία Βαρβάρα, εκδίδουμε διπλώματα οδήγησης παντός τύπου.

Κατηγορία ΑΜ

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ .

Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

Κατηγορία Α1

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.

Κατηγορία Α2

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.

Κατηγορία Α

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ .

Κατηγορία Β

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.


Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Οδήγησης κατηγοριών Α και Β


Κατηγορία C1

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά έως 7500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:
15 θεωρητικά και 15 πρακτικά φορτηγού.Δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις

Κατηγορία C

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 16 θεωρητικά και 15 πρακτικά φορτηγού. Από την C (Γ ) (έως 7500 kgr) στη C (Γ) (χωρίς όριο).

Δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις

Κατηγορία D ή D1

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 16 θεωρητικά και 15 πρακτικά λεωφορείου.


Δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις

Κατηγορία Ε

Δικαίωμα οδήγησης για νταλίκα: Εκδίδεται μόνο από άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα κατηγορίας Γ΄ (φορτηγό). Υποχρεωτικά μαθήματα: 8 ώρες πρακτικά και η παράσταση.Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6 cm)
 • ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ62 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο των 30 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για νέου τύπου διπλώματος
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 108 ευρώ
 • Παράβολο των 10 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
Κατηγορία ΒΕ ή B 96

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 (6+1)

Β96 για συνδιασμούς οχημάτων < 4250 kgr Χωρίς Εξετάσεις

ΒΕ  για συνδιασμούς οχημάτων > 4250 kgr  Με Εξετάσεις

Δικαιολογητικά & Προϋποθέσεις

Κατηγορία CE

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε
νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 10 πρακτικά μαθήματα.

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “Γ+E”.Δικαιολογητικά & ΠροϋποθέσειςΔικαιολογητικά για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω απώλειας, φθοράς,
κλοπής ή αλλοίωσης

Δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για δίπλωμα μηχανής


Θεωρητική Ύλη Υποψήφιων Οδηγών

 • Θεωρητική Ύλη Υποψήφιων Οδηγών Μοτοσυκλετών
 • Θεωρητική Ύλη Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων
 • Θεωρητική Ύλη Υποψήφιων Οδηγών Φορτηγών
 • Θεωρητική Ύλη Υποψήφιων Οδηγών Λεοφωρείων
 • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας